Gdje sam?

Provedimo zajedno slobodno vrijeme

Podržite djecu s posebnim potrebama tako što ćete djelatnicima osnovne škole koja djeluje u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" pomoći u organizaciji slobodnog vremena.

Više o Centru možete saznati na našoj wbe stranici - sekcija organizatori volontiranja.

Organizator: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Datum početka: 01.11.2009.
Lokacija: Nazorova 47, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Lokacija projekta:Nazorova 47, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.11.2009
Datum završetka:30.06.2010
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Jelena Grabovac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Rad sa djeocm sa posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: w
Očekivani rezultati za volontere: Rad sa djeocm sa posebnim potrebama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.