Gdje sam?

Podrška administraciji centra "Slava Raškaj"

Dragi volonteri i drage volonterke,

ukoliko vas zanima adminsitracija i administrativni poslovi: arhiviranje, vođenje evidencije, kopiranja i sl. i želite podržati rad Centra za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" kroz podršku u administrativnim poslovima javite se i zauzmite svoje mjesto u timu "Slave Raškaj".

Organizator: Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Datum početka: 01.11.2009.
Lokacija: Vladimira Nazora 47, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Lokacija projekta:Vladimira Nazora 47, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 01.11.2009
Datum završetka:30.06.2010
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Jelena Grabovac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Podrška Centru koji radi sa djecom sa posebnim potrebama.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: d
Očekivani rezultati za volontere: Znanje o adminsitrativnim poslovima u sustavu javne ustanove socijalne skrbi.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.