Gdje sam?

Savjetovalište Trešnjevka - Pomoć u učenju

Savjetovalište Trešnjevka pruža različite oblike psihosocijalne pomoći djeci i mladima te njihovim obiteljima. Program je humanitarnog karaktera - besplatan za svoje krajnje korisnike.

Kroz aktivnost pomoći u učenju djeci osnovno školskog uzrasta, cilj je prevenirati različite oblike neprikladnog i nasilnog ponašanja među djecom. Program se uspješno provodi od 2006. godine. Rezultati pokazuju da su djeca i mladi popravili svoje ocjene, povećali motivaciju za učenjem i stekli potrebno samopouzdanje.

Rad obuhvaća pružanje pomoći u učenju u grupi od troje djece jednom tjedno u trajanju od 60 minuta. Volonter će podučavati djecu metodama učenja, kreativnim tehnikama, vježbama koncentracije te će razvijati kod djeteta motivaciju za učenjem. Cilj je osamostaliti dijete i pomoći mu da osvijesti svoje vještine koje mu pomažu pri učenju.

Prije početka rada s djecom, volonteri prolaze sveobuhvatnu edukaciju iz područja komunikacije s djecom, vođenja grupe, metoda učenja i pamćenja, poticanja kreativnog mišljenja kod djece i dr.

Tijekom volontiranja, na superviziji, volonteri imaju priliku razmijeniti međusobno iskustva, proraditi tekuće probleme, dobiti podršku i raditi na sebi u podržavajućoj okolini.

Organizator: Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Datum početka: 15.10.2010.
Lokacija: Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce
Lokacija projekta:Albaharijeva 2, Knežija, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:18 (do sad se prijavilo 44 volontera)
Datum početka: 15.10.2010
Datum završetka:15.06.2011
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Kontakt osoba: dsprljan@ti-si-sunce.hr
Web stranica: www.ti-si-sunce.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dugoročno se očekuje smanjenje nasilnog i delinkventnog ponašanja mladih na području Trešnjevke.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: - povećano samopouzdanje djece uključene u projekt, - veća motivacija i samostalnost u učenju, - zainteresiranost za školsko gradivo, - kreativan pristup rješavanju problema.
Očekivani rezultati za volontere: - kontakti sa eventualnim budućim poslodavcima - iskustvo direktnog rada s djecom, - stjecanje komunikacijskih vještina u radu s djecom, - pružanje pomoći ugroženim skupinama društva - socijalno ugroženoj djeci, - dobivanje znanja o pružanju pomoći u učenju, discipliniranju djece, radu u grupi, metodama za poticanje kreativnosti i dr.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.