Gdje sam?

QueerList

Udruga Domino u sklopu svojih cjelogodišnjih aktivnosti prošle je jeseni pokrenula projekt QueerList, prvi časopis u Republici Hrvatskoj koji referira na queer kulturu u RH, regiji i svijetu. Obrađuje primarno teme iz queer kulture, aktivizma i umjetnosti i prati svjetska događanja na tom području. Queerlist izlazi jednom mjesečno i dio sada je izašlo već 12. brojeva. Naklada lista iznosi 500 primjeraka, i besplatan je. Distribuira se na gotovo 30 distribucijskih lokacija diljem grada, žarišnih točaka kulturnog i noćnog života Zagreba, kao i na mjestima specifičnim za gay zajednicu, poput gay sauna i klubova.
Razvoj lista je vidljiv od prvih početaka projekta: od festivalskih novina u listopadu prošle godine, znatno se povećao broj distribucijskih točaka i suradnika i stvoreni su regularni prilozi– od fotoreportaža queerkulturnih zbivanja, intervjua izravno za Queerlist, do tradicionalnog queerportreta mjeseca i preporuka budućih kulturnih i aktivističkih događanja.

Volonteri se uključuju u ditribuciju lista uglavnom po centru Zagreba, što uključuje otprilike sat i pol vremena svakih 2 tjedna, a u slučaju više volontera i manje. Također se ovime otvara mogućnost sudjelovanja u oblikovanju lista i pisanju priloga.

Organizator: domino
Datum početka: 01.10.2009.
Lokacija: Lokacije po gradu, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): domino
Lokacija projekta:Lokacije po gradu, Zagreb
Ciljana skupina: Čitatelji QueerLista
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 01.10.2009
Datum završetka:01.10.2011
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: U poslijepodnavnim satima
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Karla Horvat Crnogaj
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Nepostojanje ikakvog tiskanog medija koji se bavi queer temama ograničavalo je disperziju queer kulture u Zagrebu, a pokretanjem QueerLista, doprlo se i do dijela publike koji nije zahvaćen queer elektroničkim medijima, budući da se QueerList distribuira direktno na mjestima kulturnih zbivanja i važnosti. Sudjelovanjem u distribuciji lista raširio bi se krug djelovanja QueerLista
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Skromni kapaciteti malobrojne udruge ograničavaju distribuciju lista. Volonterskim radom proširio bi se distribucijski krug lista koji bi time dosegao veći broj čitatelja.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje novih ljudi i rada udruge, te mogućnost sudjelovanja i u oblikovanju samog lista.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.