Gdje sam?

Kalendar projekata

Kalendar volonterskih aktivnosti vam na pregledan i jasan način prikazuje projekte koji su u tijeku i koji uskoro počinju. Isto tako možete se vratiti koju stranicu unatrag jer na aktivnosti i projekte nekih organizatora volontiranja možete se prijavljivati kroz cijelu godinu.

Siječanj 2021.

02-2021 12-2020
01.01. Petak

CPSApunčić
#SrušimoStigmu
Nasmiješimo se godinama
"Seniorski aktivizam u zajednici uz inovativne usluge" - Online kreativne radionice
"Seniorski aktivizam u zajednici uz inovativne usluge" - Online tečaj engleskog jezika

02.01. Subota
03.01. Nedjelja
04.01. Ponedjeljak
05.01. Utorak
06.01. Srijeda
07.01. Četvrtak
08.01. Petak
09.01. Subota
10.01. Nedjelja
11.01. Ponedjeljak
12.01. Utorak
13.01. Srijeda
14.01. Četvrtak
15.01. Petak

Riječi koje liječe

16.01. Subota
17.01. Nedjelja
18.01. Ponedjeljak

Tesla&Friends
Fizika i kemija su svuda oko nas, ali kako ih razumijeti?
Hrvatski naš svagdašnji
Ah, ta matematika!
Da nam engleski i njemački jezik ne budu toliko strani.

19.01. Utorak
20.01. Srijeda
21.01. Četvrtak
22.01. Petak
23.01. Subota
24.01. Nedjelja
25.01. Ponedjeljak
26.01. Utorak
27.01. Srijeda
28.01. Četvrtak
29.01. Petak
30.01. Subota
31.01. Nedjelja
Siječanj 2021. 02-2021 12-2020