Gdje sam?

Regionalni i lokalni volonterski centri

Volonterski centri su organizacije ili organizacijske jedinice usmjerene na afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Dakle, volonterski centri pružaju cijeli niz usluga vezanih za unaprjeđenje i razvoj volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini koje su usmjerene na pojedince, organizatore volontiranja te širu zajednicu u cjelini. Volonterski centri nisu “vlasnici” volontiranja nego predstavljaju resursne centre u zajednici koji djeluju proaktivno i pružaju potporu organiziranju volontiranja.

Uloga volonterskog centra u zajednici obuhvaća:

• Pružanje informacija o volontiranju (koncept, mogućnosti, Zakon o volonterstvu…);
• Povezivanje volontera i organizatora volontiranja = vođenje volonterske burze;
• Savjetovanje i edukaciju djece, mladih i drugih građana o volontiranju;
• Kreiranje kvalitetnih volonterskih programa kroz edukaciju i osnaživanje organizatora volontiranja;
• Pokretanje i provedbu projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva kroz volontiranje;
• Stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici kroz promociju i zagovaranje.

Volonterski centri počeli su djelovati još krajem 1990-ih godina, a od 2008. godine usklađuju svoje djelovanje putem djelovanja Hrvatske mreže volonterskih centara, odnosno danas Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, kao nacionalne platforme za razvoj volonterstva.

 

S obzirom na područje djelovanja, u RH djeluju regionalni i lokalni volonterski centri koji međusobno surađuju u području promocije i razvoja volonterske infrastrukture.

Regionalni volonterski centar (RVC) – organizacija je koja posjeduje višegodišnje iskustvo, znanje i resurse za afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, djelujući kao regionalni resursni centar koji obuhvaća sljedeće aktivnosti: promoviranje vrijednosti volontiranja, informiranje i savjetovanje, obrazovanje o menadžmentu volontera, obrazovanje građana o volontiranju, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje, istraživanja o volontiranju, pružanje podrške lokalnim volonterskim centrima.

Regionalni volonterski centri u Republici Hrvatskoj:

Volonterski centar Zagreb 


Udruga „MI“ – Split - Volonterski centar Split


Udruga za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka


Volonterski Centar Osijek

Lokalni volonterski centar (LVC) – organizacija je koja djeluje na području jedne ili više općina ili grada, čije aktivnosti minimalno obuhvaćaju promoviranje vrijednosti volontiranja, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada i obrazovanje građana o volontiranju.

Lokalni volonterski centri u Republici Hrvatskoj:

Zapadna Hrvatska

Udruga CARPE DIEM - Lokalni volonterski centar VolonterKA, Karlovac


Udruga za mlade Alfa Albona - Lokalni volonterski centar Labin 


LAG Vallis Collapis - Volonterski centar Kupa, Ozalj 


Volonterski centar Istra, Pula 


Društvo „Naša djeca“ grada Gospića - Lokalni volonterski centar Gospić

Istočna Hrvatska

Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije, Županja


Mirovna grupa Oaza – „Oazin“ volonterski centar, Beli Manastir 


Volonterski centar Slavonski Brod 


PRONI Centar za socijalno podučavanje - Volonterski centar Vukovar


Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju ZVONO - Lokalni volonterski centar Zvono, Belišće


Udruga Oppidum - Volonterski centar Požega 

Središnja Hrvatska

Agencija lokalne demokracije Sisak, Volonterski centar Sisak


Udruga IKS – Volonterski centar Petrinja


Centar za mlade Križevci - Volonterski centar „Link“, Križevci


Centar za mlade Zaprešić – Volonterski centar Zaprešić


Udruga mladih Fenkis - Volonterski centar „Orkas“, Oroslavje


Zaklada Sandra Stojić, Kutina


ACT grupa - Volonterski ured Međimurja, Čakovec


Mreža udruga Zagor - Volonterski centar VolontirAJMO, Zabok


Udruga Srce Zelina – Lokalni volonterski centar Srce, Sv. Ivan Zelina

Južna Hrvatska

Udruga za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma – Lokalni volonterski centar


Udruga socijalnih radnika Zadar - Volonterski centar Zadar


Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Volonterski centar Dubrovnik


Udruga Dobra - Volonterski centar Dobra, Metković


Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ - Volonterski centar „Pozitiva“, Šibenik


Centar za održivi razvoj Imotski - Lokalni volonterski centar Imotski


Savjetovalište Lanterna - Lokalni volonterski centar Lanterna, Makarska


Udruga ZvoniMir- Lokalni volonterski centar „Iskra“, Knin


Udruga Prizma - Volonterski centar Gračac