Gdje sam?

Zadnji poziv za asistente školskim koordinatorima volontera!

VCZ će educirati školske koordinatore volontera i volontere asistente koordinatora u osnovnim školama u području menadžmenta volontera koji je prilagođen školama i u uspostavljanju volonterskih programa za osnovnoškolske potrebe. U sklopu iste, VCZ će u srijedu i četvrtak 15. i 16.11.2017. provesti prvi modul edukacije u koji će se uključiti predstavnici osnovnih škola i volontersi asistenti koji će sudjelovati u projektu kao dugoročni volonteri:)

Ovim putem vas obavještavamo da smo aktivno počeli s provedbom projekta “Volonterski programi po mjeri malih volontera”, a koji je odobren u sklopu natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja “Otisak srca – za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo” te financijski podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt “Volonterski programi po mjeri malih volontera!” provodi Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s tri osnovne škole – dvije s područja Zagreba i jedna iz Krapinsko-zagorske županije.

Pozivamo vas da pratite naše aktivnosti na projektu, a ako ste zainteresirani za sudjelovanje kao volonteri– još danas se možete uključiti tako da se javite voditeljici projekta Mateji Medlobi na mail projekti@vcz.hr te nam se priključite na edukaciji! 

Vidimo se, veselimo se vašem odazivu i pitanjima vezanima uz razvoj osnovnoškolskog volontiranja!


Vaš VCZ