Gdje sam?

Volontiranje u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07), nastavlja s provođenjem programa Volontiram u Hrvatskom saboru

Zainteresirani se mogu prijaviti putem web obrasca na web stranici Hrvatskog sabora, najkasnije do 2.7.2012.

U Program se mogu uključiti studenti koji će tijekom akademske godine 2012./2013. biti na 4. ili 5. godini Pravnog fakulteta i studenti 4. ili 5. godine diplomskog studija Fakulteta političkih znanosti.

Program volontiranja traje godinu dana i provodi se tijekom akademske 2012./2013. godine.

Program uvodi studente u državna tijela, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07). Programom se Hrvatski sabor želi otvoriti prema javnosti i tako povećati povjerenje građana u najvišu demokratsku instituciju u Republici Hrvatskoj.

Studenti svojim mentorima, saborskim zastupnicima, sukladno dogovoru, pomažu u iščitavanju prijedloga zakona i pripremanju materijala za sjednice; istraživanjima legislative drugih zemalja; praćenju medija i javnih nastupa svojih mentora; pomažu u komunikaciji s građanima itd.

Osim prijave putem web obrasca, potrebno je poslati životopis i pismo motivacije na adresu sabor@sabor.hr u jednoj poruci s naznakom Prijava za program volontiranja.

Više saznajte na stranicama Sabora: www.sabor.hr / ovdje.