Gdje sam?

Volonterski programi po mjeri malih volontera

S radošću vas obavještavamo da VCZ počinje provedbu novog projekta, od ove školske godine ponovno ćemo zajedno razvijati školsko volontiranje i volonterske programe u osnovnim školama:)

Naime, projekt “Volonterski programi po mjeri malih volontera!” provodit će Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s tri osnovne škole – dvije s područja Zagreba i jedna iz Krapinsko-zagorske županije te sa Hrvatskom udrugom za mirenje. Projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a u sklopu njega VCZ će educirati školske koordinatore volontera i volontere asistente koordinatora u osnovnim školama u području menadžmenta volontera koji je prilagođen školama i u uspostavljanju volonterskih programa za osnovnoškolske potrebe. U projekt će se, kao krajnji korisnici, uključiti što veći broj učenika osnovnih škola pri čemu će se posebice nastojati poštovati potrebe svake školske zajednice te regrutirati učenici koji bi imali najviše koristi od uključivanja u volonterski klub. Uz pomoć nastavnog i stručnog osoblja škole koje će proći edukacije za školske koordinatore volontera, kao i volontere asistente, učenici će se uključiti u razvijene volonterski programe te u pripremu i osmišljavanje volonterskih aktivnosti. Projekt će trajati od 15.09.2017. do 15.08.2018. te uskoro krećemo s prvim aktivnostima:)

Opći cilj projekta je doprinijeti odgoju djece za volontiranju koji se uče aktivno djelovati u svojoj školi i okruženju te kao mladi ljudi grade humane, aktivne i odgovorne zajednice., a specifični ciljevi su:

• Ojačati kapacitete osnovnih škola za razvoj u uspostavljanje te vođenje volonterskih programa po mjeri učenika i individualnih potreba škole
• Razvijanje potencijala, vještina, znanja i vrijednosti djece usmjerenih na gradnju aktivne i humane zajednice
• Razvoj lokalnih zajednice kroz promociju volonterstva te razmjenu iskustva i primjera dobre prakse u odgojno-obrazovnim ustanovama i šire

Nadamo se da ćete se uključiti u provedbu projekta te da ćemo zajedno stvarati i razvijati volonterski duh u osnovnim školama te poticati učenike na aktivno stvaranje humane i odgovorne zajednice:)