Gdje sam?

Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih

Održan završni modul edukacije iz Volonterskog menadžmenta za 16 organizatora volontiranja uključenih u projekt Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih.

Projekt Volonterski centri - spona između volonterstva i zapošljivosti mladih, promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih.

Osnovni cilj projekta je povećati zapošljivost i fleskibilnost mladih u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina koji pripadaju specifičnoj ciljanoj skupini dugoročno nezaposlenih te nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva.

Osnovne komponente projekta su: I. Uključivanje volontera i NPO centar karijera, II. Smještanje volontera u neprofitne organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave te III. Jačanje suradnje između regionalnih volonterskih centara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Volontiranjem u neprofitnom sektoru pruža se mogućnost mladim nezaposlenim ljudima za uspostavljanje novih kontakata, stjecanje i razvijanje novih znanja i vještina koje im mogu koristiti na tržištu rada.

Projekt provode u partnerstvu: Udruga za razvoj civilnog društva SMART,  Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga MI iz Splita i Grad Rijeka.