Gdje sam?

Video o projektu "Volontiranje - prilika za nove kompetencije"

 Volonterski centar Osijek nositelj je projekta "Volontiranje - prilika za nove kompetencije" u partnerstvu s volonterskim centrima iz Zagreba, Rijeke, Splita i Čakovca. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a njegov cilj je podržati socijalnu inkluziju i povećati zapošljivost osoba s invaliditetom koristeći potencijal volonterstva kao priliku za profesionalni i osobni razvoj.

Socijalna inkluzija podrazumijeva pravo svih ljudi da budu uvaženi kao vrijedni članovi zajednice te da imaju izbor sudjelovati u zajednici. Inkluzivno volontiranje predstavlja moćan alat za razvoj kompetencija u stvarnom radnom okruženju te za stvaranje pristupačnog i inkluzivnog ozračja koje omogućuje sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu u potpunosti.

Osobama s invaliditetom ovaj projekt pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina iz područja menadžmenta i poduzetništva, mogućnost stjecanja profesionalnog iskustva, socijalnih vještina, širenje socijalne mreže te na taj način podiže njihovu zapošljivost. Neprofitne organizacije kroz ovaj projekt mogu razviti/poboljšati kapacitete za uključivanje osoba s invaliditetom u volonterske aktivnosti, razviti programe inkluzivnog volontiranja i poboljšati svoje sposobnosti kao potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom. U lokalnim zajednicama podiže se svijest građana o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom kroz volontiranje.

Video o projejktu pogledajte OVDJE.