Gdje sam?

VCZ na sastanku kod udruge UOSIKAŽU

14. listopada 2015. godine predstavnice VCZ-a posjetile su udrugu UOSIKAŽU u njihovim prostorijama u Karlovcu u sklopu projekta „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga “MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, UOSIKAŽU Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“. Projekt direktno djeluje na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera u rad organizacije.

Volonterski centar Zagreb u sklopu jedne od aktivnosti projekta pruža podršku udruzi UOSIKAŽU u razvijanju njihovog volonterskog programa. Projekt završava krajem 12. mjeseca, a predviđeno je da će se održati još nekoliko ovakvih sastanaka kako bi se postignuli što bolji projektni rezultati.