Gdje sam?

VCZ na 3. Kongresu socijalnih pedagoga

Na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji fakulteta i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga, od 23. do 25. travnja 2010. održan je 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga. Na poziv Ivane Jeđud, jedne od suradnica na kolegiju ''Volonterski rad'', uključili smo se kao panelisti na okruglom stolu pod nazivom ''Volontiranje i socijalni pedagozi - dobre stare i nove prakse i izazovi''.

Na okruglom stolu izložene su različite pozitivne prakse uključivanja studenata i stručnjaka iz područja socijalne pedagogije u razvoj volonterstva. Sudjelovali su stručnjaci iz područja socijalne skrbi (Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb), školstva (OŠ Velika Mlaka, OŠ Augusta Cesarca), civilnog sektora (udruge Plavi telefon, Ambidekster klub), međunarodnih organizacija (UNICEF-ov ured za Hrvatsku) te predstavnici Volonterskog centra Zagreb.

Ovom prilikom svoje su priče s prisutnima podijelile i Željka i Mirjana, studentice preddiplomskog studija socijalne pedagogije, koje su govorile o vlastitom iskustvu volontiranja i pomaganja pri koordinaciji volontera u sklopu provedbe modela asistencije koordinatorima volontera pri pokretanju volonterskih programa u javnim ustanovama - tzv. Volonterski menadžment po mjeri, pristup razvijen u suradnji Volonterskog centra Zagreb i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Krajnji cilj okruglog stola bllo je na identificiranje ključnih izazova u volontiranju te radu s volonterima iz perspektive socijalnih pedagoga kao i mogućih načina unapređivanja rada s volonterima.