Gdje sam?

U tijeku je međunarodni volonterski kamp "Event set up and sharing experiences – Zabok 2018"

...sa svrhom razvoja volonterstva kroz međunarodno kulturno razumijevanje, povezivanje međunarodnih i lokalnih volontera te razvoj vještina, kompetencija i razmjena volonterskih iskustava.

U sklopu ESF projekta Mreže udruga Zagor, a na kojem je VCZ partner, započeo je međunarodni volonterski kamp u Zaboku koji će trajati sve do 04. lipnja 2018. godine. Međunarodni volonterski kamp pod nazivom "Event set up and sharing experiences – Zabok 2018" okuplja 5 međunarodnih volontera/ki iz Tajvana, Portugala, Engleske i Švicarske te jednog domaćeg volontera iz Hrvatske. Svrha međunarodnog kampa je razvoj volonterstva kroz međunarodno kulturno razumijevanje, povezivanje međunarodnih i lokalnih volontera te razvoj vještina, kompetencija i razmjena volonterskih iskustava. U pripremi ovog međunarodnog volonterskog kampa velika podrška je dobivena od strane Volonterskog centra Zagreb. Međunarodni volonteri/ke u narednih 14 dana sudjelovat će na aktivnostima u organizaciji Mreže udruga Zagor i njezinih partnerskih i suradničkih organizacija, a pomoć i podršku oko provedbe zadatka i obaveza pružit će im voditelji kampa i koordinatorica volontera/ki Mreže udruga Zagor.

Međunarodni volonterski kamp predstavlja volonterski program Mreže udruga Zagor kreiranog kroz projekt "VolontirAJMO - jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje" kojeg Zagor provodi s partnerskim organizacijama: Društvo „Naša djeca“ Zabok, Krapinsko-zagorska županija, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovna škola Janka Leskovara, Volonterski centar Zagreb i ACT Grupa.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" te od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.