Gdje sam?

Suradnja sa partnerskom ustanovom Dom za starije Centar Zagreb u sklopu ESF projekta „Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice“

U sklopu ESF projekta „Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice“, u VCZ-u je 03.10.2018. održan mentorski sastanak sa predstavnicama Doma za starije osobe Centar Zagreb, a koji su partneru u projektu te, kroz provedbu aktivnosti, uvodimo pilot projeke volonterskih programa koji će biti primjer dobre prakse.

Na sastanku se revidirao monitoring plan projekta sa posebnim fokusom na uvođenje Sandarda kvalitete za volonterske programe u ustanovu socijalne skrbi te su se izradili planovi rada za naredno razdoblje. Predstavnice Doma i VCZ-a razgovarale su o projektu, nadolazećim aktivnostima te krenuli sa kreiranjem akcijskog i monitoring plana kao i sa uvođenjem Standarda kvalitete. Tijekom jeseni nas čeka mnoštvo novih i zanimljivih aktivnosti o kojima ćemo vas obavijestiti kako biste se mogli uključiti u što većem broju :)

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.