Gdje sam?

Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga

U utorak, 17.2.2015. u prostorijama udruge Zelena akcija u Zagrebu, održan je sastanak partnera u projektu "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga". Nositelj projekta je Udruga "MI"- Split, a partneri su Udruga za razvoj civilnoga društva SMART iz Rijeke, Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga osoba s invaliditetom karlovačke županije i udruga Prevencija iz Nove Gradiške.

Projekt djeluje na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera kroz:

- edukaciju prestavnika organizacija civilnog društva za koordinatore volontera
- razvoj temeljnog sustava kvalitete za volonterske programe
- mentorsku podršku
- promociju razvoja volonterskih programa i volontiranja u pružanju socijalnih usluga

>Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, provodi se od 29.12.2014. do 29.12.2015.