Gdje sam?

Skrb o starijima u područjima posebne državne skrbi kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice

Skrb o starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice naziv je novog IPA projekta kojeg će provoditi Udruga Mi, Volonterski centar Split u partnerstvu sa Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb i Udrugom SMART iz Rijeke.

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu socijalnih usluga za starije u zajednici u područjima posebne državne skrbi putem mobiliziranja zajednice, učinkovitog menadžmenta volontera i međusektorske suradnje.

U fokusu projekta su ojačani kapaciteti udruga za provedbu inovativnih socijalnih usluga na lokalnom nivou čime će se doprinijeti uspostavi modela socijalnog ugovaranja te unaprijeđeni programi njege za starije putem razvijanja menedžmenta volontera, kao i znanja, vještina i stavova s ciljem deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici za starije.

Ukupna vrijednost projekta je 123.695.53 EUR.