Gdje sam?

Školski volonteri - poziv mladima!

Forum za slobodu odgoja poziva mlade na sudjelovanje u projektu „Školski volonteri” kako bi svojim angažmanom doprinijeli uvođenju i razvoju volonterskih aktivnosti u školama u Zagrebu, Dugom Selu, Jastrebarskom, Samoboru i Splitu.
Projekt će mladima omogućiti iskustvo rada u školskom kontekstu, sudjelovanje u pripremi i provedbi raznolikih volonterskih akcija i projekata te pružanju podrške nastavnicima i stručnim suradnicima škola u njihovom radu s učenicima.

Početkom i tijekom projekta, mladi koji budu odabrani za sudjelovanje u projektu, proći će višednevnu edukaciju iz područja volontiranja i aktivnog građanstva te će imati stručnu i mentorsku podršku tijekom volontiranja kako bi razvili nova znanja i vještine.

Prednost pri odabiru imat će mladi nezaposleni stručnjaci u radu s djecom i mladima (pedagozi, psiholozi, učitelji, defektolozi i dr.) ili studenti završnih godina fakulteta humanističkih usmjerenja koji pokažu visok stupanj motivacije.

Više informacija i korake prijave pronađite u pozivu, a prijavite se preko prijavnog lista.