Gdje sam?

Školska volonterska zajednica - što je to?

Rad na izradi kurikuluma školskog volontiranja uspješno se nastavlja!

U utorak, 26. studenog održan je i treći sastanak stručne radne skupine za izradu kurikuluma školskog volontiranja. U mjesec dana koliko je prošlo od posljednjeg susreta, koristeći se mogućnostima upisivanja u dijeljeni dokument na Google drive-u, članice stručne radne skupine značajno su dopisale postojeći nacrt kurikuluma. Kolaborativni proces nastavljen je i na samom sastanku: zajednički smo prošli kroz prošireni nacrt, ispravljajući, pojašnjavajući, promišljajući...

Između ostaloga, došli smo i do radne definicije Školske volonterske zajednice: ŠVZ čine učenici, djelatnici, roditelji i drugi dionici koji sudjeluju u planiranju, organiziranju i ostvarenju volonterskih aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici. Škola osigurava podršku ŠVZ-u u vidu ugradnje kurikuluma školskog volontiranja u postojeće kurikulume, osiguranja prostora, vremena i koordinacije provedbe volonterskih aktivnosti.
Školska volonterska zajednica djeluje na načelima tolerancije, humanosti, solidarnosti, pravednosti, inkluzivnosti i održivog razvoja doprinoseći osobnom razvoju i pozitivnim društvenim promjenama.