Gdje sam?

Razrađen prvi ogledni kurikulum školskog volontiranja za OŠ August Šenoa iz Zagreba

Održan i peti sastanak stručne radne skupine za izradu kurikuluma školskog volontiranja

U utorak, 25. veljače 2020. po peti puta sastala se stručna radna skupina koja od jeseni radi na izradi kurikuluma školskog volontiranja. Tjedan dana prije sastanka Jela Prgić Znika, Vesna Janković i Juraj Požgaj su na temelju nacrta općeg kurikuluma, kojeg je izradila stručna radna skupina, pripremili prijedlog oglednog kurikuluma školskog volontiranja za OŠ A. Šenoa. Kurikulum je dopunjen uvodnim dijelom, koji smješta volontiranje u širi obrazovni okvir i povezuje ga s neformalnim, problemskim i iskustvenim modelima učenja. Dodan je također razrađeni dio o načinima praćenja provedbe programa, te modelima evaluacije.
Sudionici sastanka zajednički su prokomentirali prijedlog kurikuluma, te sugerirali određene izmjene i dopune. Dogovoreno je da se korigirirani dokument postavi na Google drive, kako bi se do sljedećeg sastanka moglo razraditi pojedine dijelove. Zaključeno je da će se posebna pažna posvetiti odgojno-obrazovnim očekivanjima i njihovom povezivanju s kurikulumima međupredmetnih tema. Ivana Sauha je preuzela obavezu da taj dio razradi u suradnji s koordinatoricama školskog volontiranja koje su prošle prvi modul edukacije. Ivana Borić se obvezala da će poraditi na jasnijem definiranju ciljeva, na temelju primjedbi koje smo dobili od sudionica edukacije.
Također je dogovoreno da kurikulum za održivi razvoj koji smo dobili od OAZA-e pošaljemo svim članovima radne skupine, kako bi škole mogle same izabrati koju vrstu radionica žele.
Vesna Janković će izvući projektna očekivanja u brojkama za svaku školu i poslati, kako bi voditeljice volonterskih programa imale točne orijentire za daljnju provedbu.
Dogovoreno je da se sljedeći i posljednji sastanak stručne radne skupine održi krajem travnja.