Gdje sam?

Projekt "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga"

Volonterski centar Zagreb partner je u projektu "Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga" koji je ugovoren u okviru natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“.

Projekt će se realizirati u okviru Europskog socijalnog fonda, a Udruga MI je  nositelj projekta.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području Hrvatske.

Partneri:
Volonterski centar Osijek
Volonterski centar Zagreb Udruga za razvoj civilnog društva
„SMART“ Rijeka
Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Karlovac
Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „Prevencija", Nova Gradiška

Ciljevi:
- educirati koordinatore volontera i volontera OCD-ova u području pružanja socijalnih usluga
- unaprijediti kvalitetu volonterskih programa OCD-ova u području socijalnih usluga putem sustavne podrške i mentorstva
- promicati unapređenje kvalitete volonterskih programa