Gdje sam?

Prijedlog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva

Prijedlozi Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2015.- 2018. te Operativnog plana provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2015. – 2018. objavljeni na internet aplikaciji e-Savjetovanja u svrhu internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

Javno savjetovanje sa svim zainteresiranim građanima završava 22. srpnja 2015. godine. te do tada imate vremena dati svoje prijedloge i komentare.

Nacionalni program za razvoj volonterstva bit će nacionalni strateški dokument za razvoj volonterstva u Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2018. godine. Utvrdit će mjere i provedbene aktivnosti za sljedeće prioritete u razvoju volonterstva:

• Unaprjeđivati pravni okvir za volontiranje
• Razvijati standarde kvalitete rada na području volonterstva
• Razvijati baze podataka o volonterima i organizatorima volontiranja
• Unaprjeđivati suradnju sa svim potencijalnim subjektima od značenja za razvoj volonterstva
• Poticati razvoj novih oblika volontiranja
• Poticati i razvijati kulturu volontiranja mladih
• Uspostaviti sustav praćenja i vrednovanja volontiranja
• Poticati istraživanja na području volontiranja
• Uspostaviti sustav nagrađivanja u svrhu omogućavanja određenih povlastica za volontere
• Promovirati volontiranje u svim segmentima društva
• Povećati djelotvornost sustava financiranja

Bilo bi nam drago da se uključite u javno savjetovanje i svojim prijedlozima i komentarima date doprinos izradi Nacionalnog programa, a time i volonterstva u Hrvatskoj.

Unaprijed hvala na doprinosu i srdačan pozdrav,

Tim VCZ-a