Gdje sam?

Prijavite se na VCZ-ovu edukaciju „Biti volonter“!

VCZ u četvrtak, 19.11.2015. u Zagrebu organizira edukaciju „Biti volonter“ za sve zainteresirane i potencijalne volontere u području pružanja socijalnih usluga. Edukacija će se održati u sklopu projekta „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Edukacija „Biti volonter“ namijenjena je organizacijama koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga te žele da njihovi novi ili postojeći volonteri prošire svoje znanje o volontiranju i Zakonu o volonterstvu. Na edukaciju su također pozvani i svi volonteri koji su zainteresirani za volontiranje u području socijalnih usluga te o tome žele saznati više.

Edukacija će trajati četiri sata tijekom kojih će se sudionici pobliže upoznati s volontiranjem općenito i Zakonom o volonterstvu, s naglaskom na odredbama vezanim uz volontiranje u području socijalnih usluga.

Projekt „Solidarnost i kvaliteta u području pružanja socijalnih usluga“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga “MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, UOSIKAŽU Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“.

Projekt direktno djeluje na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera u rad organizacije.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno se javiti na mail zvs@vcz.hr te navesti ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon te koja vas organizacija šalje na edukaciju (samo za volontere koje na edukaciju šalje organizacija) s naznakom „Prijava na edukaciju Biti volonter“.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 16.11.2015., a sudionici će o točnom mjestu i vremenu održavanja edukacije biti obaviješteni naknadno.