Gdje sam?

Prijavi se na stručno osposobljavanje u VCZ-u!

Volonterski centar Zagreb raspisao je natječaje za stručno osposobljavanje na programima međunarodne razmjene i informativnog servisa. Prijave traju do 1. rujna 2014.

VCZ traži dvije komunikativne, tople, odgovorne i timski orijentirane osobe koje žele doprinijeti izgradnji zdravije zajednice. Opise poslova, kvalifikacije i tražene kompetencije potražite na sljedećim linkovima:
Stručni suradnik na koordinaciji volontera i programu međunarodne razmjene

Stručni suradnik na programu informativnog servisa i volonterske burze

Prijavnu dokumentaciju s naznakom Prijava za posao i nazivom stručnog osposobljavanja na koji se prijavljujete potrebno je poslati na e-mail vcz.posao@gmail.com najkasnije do 1.9.2014.

O rezultatima natječaja bit će obaviješteni samo oni kandidati čije će prijave udovoljavati uvjetima natječaja. Odabrani kandidati bit će pozvani na daljnje testiranje i razgovor.