Gdje sam?

Prezentacija Zakona o volonterstvu

 Dragi organizatori volontiranja,

pozivamo Vas na prezentaciju Zakona o volonterstvu u kojoj će naglasak biti stavljen na Izmjene i dopune zakona koje su stupile na snagu u 2013. te njihovoj primjeni u praksi.

Cilj prezentacije je podići razinu znanja sudionika o zakonskom uređenju volonterskog rada kako bi razvili i/ili unaprijedili rad s volonterima u svojim organizacijama te ga uskladili sa zakonskim propisima.

Dragi organizatori volontiranja, 

pozivamo Vas na prezentaciju Zakona o volonterstvu u kojoj će naglasak biti stavljen na Izmjene i dopuna zakona koje su stupile na snagu u 2013. te njihovoj primjeni u praksi.

Cilj prezentacije je podići razinu znanja sudionika o zakonskom uređenju volonterskog rada kako bi razvili i/ili unaprijedili rad s volonterima u svojim organizacijama te ga uskladili sa zakonskim propisima.

Prezentacija će se održati 18.11.2013. u 15h na lokaciji u centru grada (točnu lokaciju ćemo Vam javiti po primitku ispunjenog obrasca za prijavu).

Prijavite se kroz obrazac dostupan ovdje, a Poziv preuzmite ovdje.

Ispunjeni obrazac šaljite na administracija@vcz.hr najkasnije do 15.11.2013.

U slučaju većeg broja prijavljenih, organizator zadržava pravo prihvatiti prijavljene prema vremenu prijave.

Vaš VCZ