Gdje sam?

Poziv za su/financiranje programa lokalnih volonterskih centara

Ministarstvo socijalne politike i mladih (nadalje: Ministarstvo) raspisuje Poziv za su/financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2013. godini koji obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja te promociju vrijednosti i prakse volontiranja.

Više o pozivu i uvjetima pročitajte na službenim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.