Gdje sam?

Poziv za prijavu kandidata/kinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2015. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih i ove godine objavljuje Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2015. godini.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave s prijedlozima kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2015. godini u kategoriji fizičke osobe - volonter/volonterka, u kategoriji fizičke osobe - koordinator/koordinatorica volontera te u kategoriji pravne osobe - organizator volontiranja koji su sukladno Zakonu o volonterstvu pridonijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.

Tekst poziva za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2015. godini možete preuzeti OVDJE, dok se ispod nalaze obrasci za prijavu za sve tri kategorije:

Obrazac 1 fizička osoba VOLONTER

Obrazac 2 fizička osoba KOORDINATOR VOLONTERA

Obrazac 3 PRAVNA OSOBA ORGANIZATOR VOLONTIRANJA

Rok za podnošenje prijava kandidata/kinja je u petak, 30. listopada, a više informacija o državnoj nagradi za volontiranje u 2015. godini možete naći na stranicama Ministarstva.