Gdje sam?

Poziv na sudjelovanje u edukaciji o menadžmentu volontera

Volonterski centar Zagreb poziva predstavnike/ce organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge na sudjelovanje u edukaciji o menadžmentu volontera i pružanju socijalnih usluga kroz volonterske programe koja se odvija u sklopu projekta “Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga “MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, UOSIKAŽU-Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“.

Projekt direktno djeluje na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu unaprjeđenja organiziranog uključivanja volontera u rad organizacije kroz:

- edukaciju predstavnika OCD-a za koordinatore volontera
- razvoj temeljnog sustava kvalitete za volonterske programe
- mentorsku podršku i savjetovanje OCD-a prema sustavu kvalitete za volonterske programe
- promociju razvoja volonterskih programa i volontiranja u pružanju socijalnih usluga

Edukacija je namijenjena predstavnicima organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga u širem smislu riječi (poboljšanje života određenih skupina građana) s ciljem unaprjeđenja njihovog kapaciteta kroz sustavno angažiranje volontera.

Edukacija se provodi u trajanju od 4 dana, u manjim skupinama, intenzivnim korištenjem interaktivnih tehnika, a vode ju stručnjaci VCZ-a s višegodišnjim iskustvom u edukaciji i organizaciji volonterskih aktivnosti.

Svi sudionici edukacije obvezni su prisustvovati sva 4 dana.

Svi troškovi edukacije pokriveni su kroz projekt, a uključuju edukacijski materijal, prostor i hranu tijekom održavanja.

Edukacija se održava u Zagrebu u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1 i podjeljena je u dva djela:

- 1. i 2. lipnja 2015. 09-17h: Menadžment volontera – uspostavljanje i/ili unaprjeđenje volonterskih programa u organizaciji

- 29. i 30. lipnja 2015. 09-17h: Sustav kvalitete za volonterske programe i Standardi socijalnih usluga

Za sudjelovanje u edukaciji nužno je ispuniti obrazac koji možete preuzeti OVDJE i to najkasnije do petka, 15.svibnja 2015. i poslati ga na adresu zvs@vcz.hr ili na broj faksa 01/ 3013 736.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Nikolu Sarnavku ili Jelu Prgić Znika na 098/373 615.