Gdje sam?

Poziv na edukaciju o menadžmentu volontera

VCZ poziva neprofitne organizacije na edukaciju za koordinatore volontera

Edukacija je namijenjena koordinatorima volontera, dakle osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji.
Edukacija pokriva sve procese razvoja volonterskog programa u organizaciji, pri čemu se vodi briga o vrsti, specifičnostima i potrebama svake organizacije koja je uključena u obrazovni ciklus. Za detaljne informacije pogledajte ovdje.