Gdje sam?

Povezivanje i razmjena studenata

Povezivanje i razmijena se odvija u sklopu projekta "Make a step" koji organizira Grupa mladih Centra za mirovne studije (Zagreb) i Omladinska Grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji (Beograd). Prijave do 20. prosinca.

Grupa mladih Centra za mirovne studije je nevladina i neformalna grupa mladih okupljena oko cilja društvene promjene koja se temelji na načelima poštivanja ljudskih prava, izgradnje mira i nenasilja.

Okuplja mlade aktiviste i aktivistkinje iz cijele Hrvatske koji sudjeluju u ostvarivanju zajedničkih ciljeva kroz razne projekte, incijative i akcije, a  djeluje pod okriljem Centra za mirovne studije, nevladine organizacije iz Zagreba, te je dio regionalnog programa Edukacije za ljudska prava i aktivno građanstvo na Zapadnom balkanu.

Projekt "Make a step" provodi se unutar spomenutog regionalnog programa u suradnji sa partnerskom organizacijom Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji iz Beograda.

Cilj projekta jest povezivanje i razmjena studenata iz Zagreba i Beograda.

Glavna aktivnost ovog projekta je četverodnevni posjet Beogradu pa radi toga Grupa mladih Centra za mirovne studije traži mlade osobe koje se umjetnički izražavaju kroz pisanje, fotografiju ili likovnu umjetnost.

Između ostaloga, bit će organizirana diskusija i predavanje, kreativna likovna radionica, ulična akcija te izložba radova uz nastupe umjetnika/-ica – izvođača/-ica.

Više informacija: Make a step.