Gdje sam?

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo okvirni sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Potvrdom se vrednuje i priznaje volontersko iskustvo, tj. kompetencije stečene volonterskim radom. U izradi Potvrde sudjelovao je i Volonterski centar Zagreb, u sklopu Hrvatske mreže volonterskih centara.

Radi lakšeg razumijevanja i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Potvrdu i Vodič možete pronaći na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih.