Gdje sam?

Potpisan ugovor za ESF projekt "Na valovima volonterstva"

Volonterski centar Zagreb potpisao je ugovor za projekt "Na valovima volonterstva", financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Radit ćemo na kapacitiranju volonterskih centara i koordinatora volontera iz središnje Hrvatske, ruku pod ruku s partnerima iz lokalnih volonterskih centara u Čakovcu, Zaboku, Sisku i Petrinji te Domom za starije osobe Centar iz Zagreba.

Kako naglašava Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, provedbeno tijelo za ovaj natječaj, volonterstvo je jedna od ključnih vrijednosti na kojima počiva društveni razvoj, građansko sudjelovanje, socijalna kohezija i socijalno uključivanje u Republici Hrvatskoj. Stoga je, uz aktivnosti usmjerene prema jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva, nužno dodatno osnažiti sposobnosti za menadžment volontera i u javnim ustanovama. Poseban izazov razvoju volonterstva predstavlja razmjerno niska stopa mladih koji volontiraju te se kroz Poziv financiraju projekti kojima se potiče uključivanje mladih u volontiranje kako bi se dodatno naglasile koristi aktivnog sudjelovanja mladih osoba u društvu putem volontiranja kao i stjecanje vrijednih kompetencija, vještina i iskustava koje će moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

Projekt započinjemo 01. rujna, više vijesti uskoro:)

https://udruge.gov.hr/vijesti/svecana-dodjela-ugovora-za-projekte-iz-esf-poziva-podrska-organizatorima-volontiranja-za-unaprjedjenje-menadzmenta-volontera-i-provedbu-volonterskih-programa/4127