Gdje sam?

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je u 2015. i izmjene obrasca izvješća organizatora volontiranja na koje vas potičemo da obratite posebnu pozornost.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2015. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem nove web aplikacije.

Izvješće o organiziranom volontiranju podnosi se isključivo putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj poveznici: http://volonteri.mspm.hr/

Izvještajno razdoblje se odnosi na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Rok za dostavu izvješća je 28. veljače 2016. godine.

Organizatori volontiranja koji su i proteklih godina dostavljali izvješća postupak registracije moraju ponoviti, a upute ćete dobiti na svoje e-mail adrese direktno od MSPM-a. Detaljnije upute o registraciji možete pročitati klikom na “Korisničke upute”, koja se nalazi na početnom ekranu aplikacije.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu ("Narodne novine" br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja ("Narodne novine" br. 104/15) svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.