Gdje sam?

Online alat Potvrde o kompetencijama

 Kroz međunarodni projekt "Kompetencije u volontiranju - kompetencije u životu" (CIVCIL) financiran sredstvima Programa EU Erasmus+ Volonterski centar Osijek izradio je online alat Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Kako bi se volontiranje učinilo vidljivijim na tržištu rada, ali i u daljnjem obrazovanju, izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu 2013. godine omogućeno je izdavanje potvrde o kompetencijama – znanjima, vještinama i iskustvima – stečenim kroz volontiranje onim volonterima koji su u dugoročnom volonterskom angažmanu, odnosno koji volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Sam Zakon kao jednu od najvažnijih dobrobiti volontiranja ističe da se: ''Volontiranjem stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit''.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje dokument je koji olakšava definiranje razine stečenog znanja i vještina tijekom volonterskog angažmana. Njezina je namjera pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija stečenih kroz volonterska iskustva (što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost), radi cjelovitog predstavljanja bilo kojoj trećoj strani. Potvrda se oslanja na europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Online alat Potvrde o kompetencijama jednostavan je alat za upotrebu koji organizatorima volontiranja i volonterima omogućuje zajednički proces popunjavanja, veću fleksibilnost, pristup u svakom trenutku, a s obzirom na veliki napredak u online komunikaciji, ovaj alat, posebice mladima, može biti zanimljiviji i prihvatljiviji od izdavanja Potvrde u papirnatom obliku. Također, alat omogućuje i pregled broja svih izdanih Potvrda o kompetencijama.

Ovim putem pozivamo organizatore volontiranja da upotrijebite ovaj alat prilikom izdavanja Potvrda o kompetecijama svojim volonterima.

Alat je dostupan na web stranici http://kompetencije.volontiram.info/.

Upute za upotrebu alata možete pronaći i na web stranici, ali i preuzeti OVDJE .