Gdje sam?

Održana edukacija za školske koordinatore volontera

U sklopu projekta "Odgoj za volontere - volonterski klubovi u akciji!" financiranog kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja 28.06.2017. u prostoru Volonterskog centra Zagreb održana je edukacija za 17 školskih koordinatora volontera iz Zagreba,  Krapinsko-zagorske županije i Križevaca.

Sve zajedno 17 predstavnika OŠ, DND Zaboka i LVC Križevci educirano je u područjima: Zakon o volonterstvu i mogućnosti volontiranja u Hrvatskoj i inozemstvu, školsko volontiranje i odgoj za volontiranje, menadžment volontera i uloga školskog koordinatora volontera, planiranje volonterskog programa, učinkovita komunikacija u radu s volonterima. Edukaciju su provele naše Jela Prgić Znika i Mateja Medlobi.

Osnovne škole nastavile su s razvojem volonterskih programa i akcija, uz potporu VCZ-a, a iste aktivnosti nastaviti će se i iduće školske godine.