Gdje sam?

Održana edukacija za školske koordinatore u sklopu projekta „Volontiram, učim, širim dobru priču – zajednica malih volontera“

19. i 20.02.2019. održan je 1. modul edukacije o menadžmentu volontera u osnovnim školama u sklopu projekta „Volontiram, učim, širim dobru priču – zajednica malih volontera“.

Edukaciju su vodile Mateja Medlobi, voditeljica projekta i Jela Prgić Znika, trenerica/mentorica. Na edukaciji su sudionice usvojile znanja o menadžmentu volontera, planiranju i provođenju individualnim volonterskih programa, a ujedno su i dijelile te razmjenjivale iskustva. Održan je i drugi sastanak neformalne Mreže osnovnih škola koja je uspostavljena 2018. godine te su članice Mreže aktivno diskutirale o postojećim praksama školskog volontiranja. Slijedi drugi modul edukacije koji će se održati u travnju 2019. godine te će uključivati i dio o nenasilnoj komunikaciji. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.