Gdje sam?

Održan 1. modul edukacije školskih koordinatora volontera u sklopu projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“!

U organizaciji VCZ-a provedena je dvodnevna edukacija za koordinatore volontera iz 11 škola.

 24. i 25. veljače u prostorijama Volonterskog centra Zagreb provedena je edukacija za školske koordinatore volontera.Voditelji edukacije bili su djelatnici VCZ-a Jela Prgić Znika, Juraj Požgaj i Vesna Janković, a okupilo se čak 15 sudionica iz 11 škola.

Tijekom dva dana interaktivnom metodom obrađene su dvije tematske cjeline:

1. Uvod u volonterski svijet: što je volontiranje, oblici volontiranja, Zakon o volontiranju
2. Postavljanje temelja volonterskog kluba: planiranje volonterskog programa, izrada kurikuluma školskog volontiranja, opisi volonterskih pozicija, pronalaženje volontera, razrada regrutacijske poruke, uključivanje novih volontera
Sudionice su osim materijala s edukacije dobile i korisnu literaturu te 'domaću zadaću' koju trebaju dostaviti do sljedeće radionice: razraditi kurikulum školskog volontiranja za sljedeću školsku godinu 2020.- 2021. s posebnim naglaskom na razradi ciljeva i načina realizacije u svojim školama.
Kroz evaluacije su sudionice edukaciju ocijenile kao izrazito korisnu, a tim VCZ već se priprema i veseli sljedećem modulu edukacije!