Gdje sam?

Objavljen Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje. Rok za podnošenje prijava je 16. listopada 2012.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje za razdoblje od 1. listopada 2011. do 1. listopada 2012. godine za sljedeće kategorije:

1. Za fizičke osobe – volontere/volonterke
2. Za pravne osobe – organizatore volontiranja

Informacije o kriterijima za dodjelu Državne nagrade za volontiranje, uvjetima i sadržaju prijave kandidata nalaze se u Javnom pozivu, ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 16. listopada 2012., a obrasci za prijavu mogu se preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva socijalne politike i mladih www.mspm.hr.

Prijave se šalju poštom na adresu:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb
uz napomenu: “Ne otvaraj – Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje”