Gdje sam?

Nova kordinatorica HMVC

Hrvatska mreža volonterskih centara tražila je, i našla, odgovornu, poduzetnu, komunikativnu i timski usmjerenu osobu za koordinaciju rada – to je Sandra Nuždić, prva zaposlenica HMVC.

Početkom godine Hrvatska mreža volonterskih centara je registrirana. Financijski ju podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Iako HMVC još nema ured, koordinatorica Sandra svoj rad započela je upoznavanjem sa regionalnim volonterskim centrima (Osijek, Rijeka, Split i Zagreb).

Hrvatska mreža volonterskih centara je nastala suradnjom 4 regionalna volonterska centra iz Osijeka, Rijeke, Zagreba i Splita s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada na razvoju volonterstva na nacionalnoj razini te da se povezivanjem resursa postigne snažniji društveni utjecaj.

HMVC potiče razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i volonterskog menadžmenta, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse. Mreža slijedi principe otvorenosti, odgovornosti i razmjene znanja i kapaciteta među članicama. Mreža u svom radu surađuje s različitim nacionalnim i međunarodnim dionicima uključujući organizacije civilnog društva, javne ustanove i tijela, gospodarstvo i medije.

Mreža ima punopravne i pridružene članove s jasnom strukturom, podjelom uloga i odgovornosti u skladu s kapacitetima članica. Punopravne članice su centri koji postignu kvalitete propisane "Standardima kvalitete volonterskih centara". Volonterski centar Osijek punopravna je članica HMVC.