Gdje sam?

Natječaj za razvoj volonterstva djece i mladih

Usmjeravamo Vam pažnju na otvoren natječaj za sve osnovne škole za prijavu učeničkih prijedloga volonterskih inicijativa (akcija) u lokalnoj zajednici kao i za sve srednje škole u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih modela motiviranja i uključivanja učenica i učenika za volonterski rad u školi i/ili lokalnoj zajednici.

Rok za prijavu: 11. listopada 2012. godine

NAGRADA “OTISAK SRCA” - ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA DJECE I MLADIH dodijeliti će se od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Dodijelit će se ukupno do 10 nagrada za osnovne škole i do 5 za srednje škole, a svaka nagrada uključuje novčani dio od 10.000,00 kuna za provedbu nagrađene inicijative ili modela volontiranja te plaketu "Otisak srca".


Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr