Gdje sam?

Nastavljamo raditi na izradi kurikuluma o školskom volontiranju!

 U ponedjeljak, 28. listopada 2019. održan je i drugi sastanak stručne radne skupine za izradu kurikuluma o školskom volontiranju.

 U proteklih mjesec dana pripremljen je nacrt kurikuluma koji je s dodatnim dokumentima postavljen na Google-drive, kako bi svi suradnici mogli između sastanaka upisivati komentare i prijedloge. Stručna suradnica Ivana Borić pripremila je okvir za promišljanje projekta Školske Volonterske zajednice i predložila da se ciljevi i ishodi kurikuluma školskog volontiranja povežu s ciljevima i ishodima definiranima u postojećem nacionalnim kurikulumu. Slijedom tog prijedloga, Sanja Canjek Androić je iz nacionalnog međupredmetnog kurikuluma izvukla ciljeve i svrhu međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj, građanski odgoj i održivi razvoj. Također je dogovoreno da HUM, OAZA i VCZ razrade radionice za tri dobne skupine: niži razredi OŠ, viši razredi OŠ i srednjoškolci.
Na sastanku smo zajednički prošli kroz nacrt volonterskog kurikuluma, razradili pojedine kategorije i upisali natuknice prema prijedlozima sudionica. Do sljedećeg sastanka zajednički promišljamo, upisujemo i razvijamo naš kurikulum školskog volontiranja!