Gdje sam?

Najbolji volonterski kamp u Hrvatskoj u 2012. godini - "Una 2012", Srb

Ako se pitate koji je kamp u 2012. bio najbolji, odgovor je svaki! Svi međunarodni kampovi su jako dobro ocijenjeni od strane volontera, voditelja kampova i partnera. No, jedan kamp se posebno istaknuo u tom dijelu, a to je volonterski kamp "Una 2012" u Srbu, općina Gračac.

VCZ je u 2012. godine organizirao 8 međunarodnih volonterskih kampova  u Hrvatskoj: Supetar, Srb, Petrinja, Kumrovec, Zabok, Kutina i dva u Karlovcu.Kroz kampove se promovira interkulturalnost, kultura mira i mobilnost mladih. Cilj kampova je zajedno sa lokalnom zajednicom i lokalnim partnerima provesti projekt koji bi tijekom trajanja kampa ispunio potrebe Zajednice.

Na temelju evaluacije navedenih osam međunarodnih volonterskih kampova, volonterski kamp u Srbu proglašen je najboljim u 2012. godini, voditeljica kampa Patricija Gold najboljom voditeljicom sezone, a Udruga Una koja je bila zadužena za organizaciju međunarodnog volonterskog kampa ocijenjena je kao najbolji partner.

Volonteri su uređivali turističke i staze, čistili korita potoka od otpada, postavljali turističke info panoe, te na taj način doprinijeli provedbi projekta "Una Vrelo života".

Osim radova i uređenja turističkih staza uz rijeku Unu volonteri su sudjelovali na radionicama na temu zaštite okoliša, posjetili su lokacije na kojima se projekt provodi te NP Plitvička jezera i grad Zadar u kojem su 21. srpnja dijelili besplatne zagrljaje (free hugs) oduševljenim prolaznicima.