Gdje sam?

Mentoriranje i savjetovanje u sklopu projekta „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“

Šest organizacija civilnog društva uključilo se u projekt „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ financiranom sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta predviđeno je provođenje aktivnosti mentoriranja i savjetovanja organizacija civilnog društva koje su zainteresirane za uvođenje novih ili unapređenje postojećih volonterskih programa.

Volonterski centar Zagreb u tome ima ulogu mentorske organizacije, a provedba aktivnosti započela je krajem srpnja kada se u projekt uključilo šest organizacija civilnog društva. U projekt su se uključili CIP IDEM, Dom nade, Centar za mladež Zaprešić, Hrvatski savez za rijetke bolesti, Savez Dodir te udruga 3L – Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama, a aktivnost će se provoditi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga “MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, UOSIKAŽU Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“.