Gdje sam?

Međunarodni dan mira, 21. rujna 2016.

Mir se ne može održati silom; može se postići samo razumijevanjem.
- Albert Einstein

Pozivamo vas da i ovogodišnji Međunarodni dan mira obilježite jednostavnom gestom solidarnosti te se pridružite milijunima ljudi iz cijeloga svijeta u širenju poruka mira i nenasilja te razvoju kulture mira.

Međunarodni dan mira obilježava se 21. rujna s ciljem jačanja kulture mira među svim narodima i državama, a utemeljila ga je Opća skupština Ujedinjenih Naroda 1981. godine. On omogućuje svim pojedincima, organizacijama i narodima da svojim djelima zajednički šire poruku mira te da spoznaju da mir prvo počinje u svakome od nas.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mira su Globalni ciljevi održivog razvoja koji su usmjereni iskorjenjivanju siromaštva, zaštititi našeg planeta i osiguranju prospetiteta svih ljudi. Ti ciljevi čine sastavni dio izgradnje mira, pošto su razvoj i mir međuovisni i međusobno se podupiru.

Moderni izazovi poput siromaštva, gladi, oskudnih prirodnih resursa, nestašica vode, društvene nejednakosti, uništavanje okoliša, bolesti, korupcije, rasizma i ksenofobije predstavljaju izazove za mir i stvaraju plodno tlo za sukobe. Održivi razvoj doprinosi tim uzrocima konflikta i pruža temelj za trajni mir, dok mir s druge strane osnažuje uvjete za održivi razvoj i oslobađa resurse potrebne društvu kako bi se razvilo i napredovalo.

Jedna od vrijednosti koje Volonterski centar Zagreb zagovara je izgradnja kulture mira, koja predstavlja mnogo više od pukog izostanka sukoba. Ona obuhvaća toleranciju, održivi ekonomski i društveni razvoj, demokratsko sudjelovanje, jednakost spolova, slobodu izražavanja i poštivanje ljudskih prava. Za nas je u izgradnji kulture mira najvažnije poštivati život i uvjerenja drugih te promicati praksu nenasilja kroz obrazovanje, dijalog i suradnju.

Sretan vam Međunarodni dan mira!