Gdje sam?

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

 Odlukom UN-a  iz 1992. godine, 17. listopada obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti koji nas podsjeća na napredak koji smo i koji još moramo učiniti kako bismo iskorijenili siromaštvo

 Vlada RH je 2014. godine usvojila Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.), koja sadrži prikaz postojećeg stanja siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj, njihovog uzroka te društvenu i gospodarsku projekciju kao osnovu za djelovanje. Strategija je izrađena kroz suradnju svih relevantnih sudionika: predstavnika tijela državne i javne vlasti, kao i lokalne i regionalne samouprave, predstavnika poslodavaca, sindikata, organizacija civilnoga društva i akademske zajednice.

Ovogodišnja tema UN-ovog zasjedanja povodom međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti bili su izazovi postizanja socijalne i ekološke pravde za sve. Porast prepoznavanja višedimenzionalnosti siromaštva znači da su se ta dva pitanja neraskidivo ispreplela i da se socijalna pravda ne može u potpunosti ostvariti bez istodobnog ispravljanja nepravdi u okolišu. Također, UN poziva na uključivanje u globalnu kampanju #EndPoverty. Svatko se može pridružiti kampanji na društvenim mrežama koristeći hashtag #EndPoverty i promičući poziv na akciju za povezivanje s ljudima iz cijelog svijeta koji su se pridružili borbi za iskorjenjivanje siromaštva.

Ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030. godine imaju za cilj zaustaviti ekstremno siromaštvo za sve ljude na svijetu i barem prepoloviti udio ljudi koji žive u siromaštvu u svim njegovim oblicima. Države članice Ujedinjenih naroda usvojile su ovaj cilj zaustavljanja siromaštva kao jedan od 17 ključnih ciljeva u rujnu 2015. godine.

U travnju 2017. Europska komisija uspostavila je europski stup socijalnih prava radi pružanja potpore konvergenciji prema stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta na sve fleksibilnijim tržištima rada. U studenom 2017. sve tri glavne institucije EU-a u zajedničkom su proglasu naglasile svoju snažnu potporu tom stupu. Tim se stupom utvrđuju socijalna zaštita i uključenost kao jedno od tri ključna područja.

Procjene temeljene na projekcijama rasta iz izvješća Globalni ekonomski izgledi za lipanj 2020. pokazuju da bi, u usporedbi s prognozama prije krize, COVID-19 u 2020. mogao gurnuti između 70 i 100 milijuna ljudi u ekstremno siromaštvo. Kao rezultat toga, globalna stopa ekstremnog siromaštva povećala bi se s 8,23% u 2019. na 8,82% prema osnovnom scenariju ili 9,18% prema negativnom scenariju, što predstavlja prvo povećanje globalnog ekstremnog siromaštva od 1998. godine. Iako se 2021. prema osnovnom scenariju očekuje mali pad siromaštva, projicirani učinci vjerojatno će biti dugotrajni. Veliki udio novih ekstremnih siromašnih koncentrirat će se u zemljama koje se već bore s visokim stopama siromaštva i brojem siromašnih. Gotovo polovica predviđenih novih siromašnih bit će u južnoj Aziji, a više od trećine u subsaharskoj Africi.