Gdje sam?

Mediji u lokalnoj zajednici

Edukacijski seminari u Centru za kulturu Trešnjevka, pokrivaju sve od medijske pismenosti do stvaranja medija koje građani rade za svoje sugrađane! Odvijat će se tijekom dva utorka u ožujku - 16.03. i 23.03. Za više korisnih informacija čitajte dalje...

Mediji u lokalnoj zajednici
Edukacijski seminari - od medijske pismenosti do stvaranja medija koje građani rade za svoje sugrađane

Voditeljica projekta: Vesna Kesić, MA

Mediji u zajednici su oni mediji u kojima građani sami kreiraju sadržaje i tako ostvaruju svoje temeljno pravo da budu informirani i da informiraju, te da informirani sudjeluju u životu svoje lokalne ili interesne zajednice, grade njenu koheziju i utječu na odluke svoje, a time i šire zajednice. Europski parlament podržava stvaranje i jačanje lokalnih medija i medija u zajednici koji ne rade pod pritiskom profita i politike, u kojima građani imaju glavnu riječ.

Ako i sami već imate ili želite razviti svoj lokalni medij – mrežnu stranicu, tiskani, radijski ili video medij, na edukacijskim seminarima ćete saznati kako se to radi u svijetu i kako neki uspješni mediji u zajednici funkcioniraju kod nas.

Raspored odvijanja seminara:
Utorak, 16.3.2010.
Utorak, 23.3.2010.
u Centru za kulturu „Trešnjevka”od 10.00 – 16.00 sati

Program rada:
• Internetsko novinarstvo vs. klasični mediji, elektronski i tiskani
• Potrebe organizacija civilnog društva za komunikacijom s javnošću
• Upoznavanje s dnevnim ritmom rada redakcija, osnovni pojmovi, tajming itd.
• Stvaranje medijske strategije
• Vježba: Priprema medijskih materijala za saobraćanje s javnošću
• Vježba: priprema internih materijala za komunikaciju unutar zajednice

Molimo sve zainteresirane da prijave svoje sudjelovanje najkasnije do 15.3.2010.g. na mail: leutar[at]cekate.hr

Sudjelovanje je besplatno, Centar osigurava sve potrebne radne materijale i alate. Radi što efikasnijeg rada broj sudionika je ograničen.

Detaljnije obavijesti:
Centar za kulturu „Trešnjevka”
Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 Zagreb
Tel: 3027 411, 3024 247, www.cekate.hr