Gdje sam?

Konferencija o važnosti koordinatora volontera u Zagrebu

Volonterski centar Zagreb u petak organizira konferenciju „Važnost koordinatora volontera i standarda kvalitete za volonterske programe u razvoju zajednice“.

Kako osobe koje koordiniraju rad volontera mogu doprinijeti razvoju zajednice?Postoje li uniformirani standardi kvalitete kao smjernice za razvoj kvalitetnog volontiranja u kojemu i volonter i zajednica imaju dobrobiti?

Odgovore na ova pitanja ponudit će konferencija pod nazivom „Važnost koordinatora volontera i standarda kvalitete za volonterske programe u razvoju zajednice“ koju organizira Volonterski centar Zagreb (VCZ). Konferencija će se održati u Zagrebu, 11. prosinca u 12 sati u Društvu arhitekata Zagreba.

U prvom dijelu konferencije bit će govora o standardima kvalitete za volonterske programe i socijalne usluge te će biti predstavljen nacrt standarda kvalitete koje je izradio VCZ. Svrha izrade ovih standarda je da u budućnosti posluže svim organizatorima volontiranja kao smjernice pri pokretanju i unapređenju rada s volonterima.

Drugi dio konferencije bit će posvećen predstavljanju priručnika „Menadžment volontera – vođenje volontera i volonterskih programa“. Riječ je o najnovijem i sveobuhvatnom priručniku na temu menadžmenta volontera, a predstavit će ga recenzentice, autorice te osobe koje uspješno koordiniraju volontere u svojim organizacijama, a rade na način kako je opisano u priručniku.

Konferencija će biti organizirana u sklopu projekta „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“ financiranog od strane Europske unije kroz Europski socijalni fond. Projekt se provodi u partnerstvu četiri regionalna volonterska centra te udruga Prevencija i UOSIKAŽU, a njegovi rezultati također će biti predstavljeni na konferenciji.