Gdje sam?

Kante kulerice - Zabok u akciji!

Društvo Naša djeca Zabok s članovima i članicama Dječjeg gradskog vijeća su u sklopu manifestacije Hrvatska volontira pokrenuli oslikavanje kanti za smeće pod nazivom " KANTE KULERICE - ako se kanta smije, nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci" kako bi uljepšali grad Zabok. Akcije se nastavljaju kroz zajednički projekt s VCZ-om "Odgoj za volontiranje u osnovnoškolskim klupama".

Reakcije na nove kante za smeće su pozitivne i svima se sviđa nova inicijativa djece, koja iskazuju veliku zainteresiranosti jer mogu sami osmisliti i doprinijeti uljepšavanju okružja u kojem žive te na taj način postanu aktivni sudionici pozitivnih promjena u svojem gradu.
Ovo je dobar primjer i zato što su sama djeca inicijatori ideje za oslikavanje kanti za smeće i uređenje grada Zaboka.

Akcija će trajati tijekom cijelih ljetnih praznika, a kako VCZ podržava svake hvalevrijednu akciju tako i podržava ovu kroz projekt " Odgoj za volontiranje u osnovnoškolskim klupama"