Gdje sam?

KAJ.BRE.BA - društvena mreža za članove civilnog društva

Regionalni projekt „KAJ.BRE.BA“ svojim aktivnostima želi povećati komunikaciju i razumijevanje među mladima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije te im na taj način osigurati nove aktivnosti za aktivnije, bolje i efektivnije povezivanje i sudjelovanje u društvu.

Radi se o web platformi na kojoj korisnici i neprofitne organizacije mogu kreirati svoje profile i na taj način međusobno razmjenjivati ideje, iskustva i vještine, ali i pokretati zajedničke aktivnosti.

KAJ.BRE.BA platforma je prva društvena mreža čija je svrha povezivanje aktivista i volontera među mladima u ove tri zemlje, a ujedno služi i kao izvor informacija koje se objavljuju od strane udruga i nevladinih organizacija.

Projekt je sada aktivnije krenuo s radom, a kako to izgleda možete vidjeti na sljedećem linku:

http://kajbreba.com/