Gdje sam?

Jednake mogućnosti - Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti

HRVATSKA MREŽA VOLONTERSKIH CENTARA (HMVC) će 3. studenog 2011., u hotelu Dubrovnik s početkom u 11:00 sati, predstaviti rezultate projekta Jednake mogućnosti - Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti.

Osnovni cilj projekta je doprinjeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Članice HMVC-a: Volonterski centar Osijek, koji su ujedno i nositelji projekta, Volonterski centar Zagreb, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka i Udruga Mi – Volonterski centar Split su u proteklih 11 mjeseci provodili aktivnosti iz navedenog projekta.

Dugotrajno nezaposlenim osobama (osobe nižeg obrazovanja, srednje životne dobi, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, beskućnici, bivši zatvorenici, ovisnici i drugi pripadnici marginaliziranih društvenih skupina) omogučeno je da kroz volontiranje, na njima odgovarajučim i smislenim volonterskim pozicijama, steknu nova poznanstva, prošire svoju socijalnu mrežu, nauče nova znanja i vještine te steknu nova životna iskustva.

Na predstavljanju rezultata projekta, volonteri i organizatori volontiranja podijeliti će svoja iskustva te će svi sudionici projekta zajedno definirati izazove i preporuke na daljnjem razvoju inkluzivnog volontiranja.